Bakke-gaarden

Velkommen til Kursus og udviklings stedet
Bakke-Gaarden

JKF-Kurser - Indeholder Bevidsthed, F.O.G., Ånds udvikling og Svane Energi

Link

Bogshop

Alle bøgerne, er skrevet og til rette, udformet af Jens Kristian Frederiksen.​​
Det er på ingen måde mit formål, at brugsformende bøgernes meget forskellige virkelighed, til Pc-hjernes forståelses standardiseret form, for hurtig læsningens - totale "tomhed."​
Der vil fremkomme nogle ord, der endnu ikke er optaget, i den danske retskrivnings ordbog.
Hver enkelt sætning /ord er skrevet, ud fra den energi, ånds verden ønskes fremkommende /opstående, i den læsendes hjertes - virkeligheds erkendelse.
Hertil brugende, helt egen energimæssig, korrekt bogstavering.
Hver enkelt bog er visende menneske livet, her på jordens virkeligheds uendelig store spændvidde.
Uden bevidsthed, er det intet liv, og derfor, til enhver tid værende, i al' min virke og formåen.​

Disse Spirituel, Ånds skrevet bøger, er helt UNIK, i deres indsigts skabelses muligheder - for dig.​​

Om Bakkegaarden

JKF - er den eneste der underviser - på Bakke-Gaarden /andre steder.
Uden bevidsthed, er der intet liv​
* stedet - hvor ikke ​vel ​funktion, umiddelbart kan omformes, genskabes til direkte konstruktiv formåen
* stedet - hvor du får forståelse, indsigt, erkendelse af din ikke fysiske virkelighed
* stedet - som ikke bruger vedtagne normers intetsigende floskler
* stedet - hvor etik og moral afhænger af situationen
* stedet - hvor du fremfører, det du ønsker forandret og modtager årsags relaterede, direkte frigørende erkendelser

Video

Jeg har også været i Familie Kanalen - Esbjerg Optagelserne blev til:

15 inutter Se her
30 minutter Se her